ΣΕΒ: Έτσι θα «πάρει» μπρος η ελληνική Οικονομία

0
145

 Οι προτάσεις του ΣΕΒ για την επανεκκίνηση της οικονομίας 

 Τις θέσεις και τις προτάσεις του, που στοχεύουν στην αναπτυξιακή επανεκκίνηση της οικονομίας, έστειλε ο ΣΕΒ,  στην Κυβέρνηση και στα πολιτικά Κόμματα.

 Λίγο πριν την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο ΣΕΒ τονίζει πως,  η επιχειρηματική κοινότητα περιμένει οι εξαγγελίες της Θεσσαλονίκης να περιέχουν πρωτίστως δείγματα καλύτερης οικονομικής και πολιτικής διακυβέρνησης της χώρας. 

 Τονίζει πως χρειάζονται  φιλόδοξοι και ρεαλιστικοί στόχοι, με τους κατάλληλους ανθρώπους και ειλικρινή αναγνώριση ότι η λύση στην οικονομική καχεξία της χώρας θα έρθει μόνο μέσα από την εξισορρόπηση της σχέσης κράτους και ιδιωτικού τομέα που εξακολουθεί να λειτουργεί σε βάρος του δεύτερου. 

 «Επείγουσα ανάγκη»  σύμφωνα με τον Σύνδεσμο, είναι η εκπόνησης μιας ολοκληρωμένης και ρεαλιστικής εθνικής αναπτυξιακής στρατηγικής, πέρα και πάνω από τις δανειακές συμβάσεις (τα μνημόνια), δηλαδή χωρίς άλλες καθυστερήσεις στις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας και με γνώμονα τα σοβαρά προβλήματα που αυτή αντιμετωπίζει σήμερα.  

 Στο κείμενο που απέστειλε ο ΣΕΒ, τονίζεται πως ο στόχος της Ανάπτυξης με νέες θέσεις εργασίας, μπορεί να επιτευχθεί μόνο με παραγωγικές επενδύσεις. Για να διαμορφωθούν οι κατάλληλες συνθήκες, αναγκαία είναι η «Ταχεία αποκατάσταση της παραγωγικής οικονομίας».

 Δεδομένης της συγκυρίας και της δημοσιονομικής προσαρμογής για την οποία η χώρα έχει δεσμευθεί στο πλαίσιο του Μνημονίου, είναι αναγκαίο να ληφθούν υπόψη οι ακόλουθες 6 προϋποθέσεις. Ανάμεσα σε άλλα ο ΣΕΒ προτείνει:

 

 1. Εφαρμογή των μέτρων του Μνημονίου και των διαθρωτικών μεταρρυθμίσεων, χωρίς καθυστερήσεις.

   

 2. Επιτάχυνση του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων που έχουν συμφωνηθεί και ενεργοποίηση του προγράμματος αξιοποίησης των περιουσιακών στοιχείων του δημοσίου μέσω του Επενδυτικού Ταμείου.

   

 3. Αντιμετώπιση του προβλήματος των «κόκκινων δανείων» με επιτάχυνση της εφαρμογής του νέου θεσμικού πλαισίου και αξιοποίηση των δυνατοτήτων για την πώληση επισφαλών απαιτήσεων και την αναδιάρθρωση υπερχρεωμένων επιχειρήσεων.

   

 4. Μείωση των φορολογικών συντελεστών στη βάση ενός ισοδύναμου προγράμματος καταπολέμησης της φοροδιαφυγής, και αναγκαστικής μείωσης των λειτουργικών δαπανών του δημοσίου σε περίπτωση υστέρησης στην επίτευξη των στόχων επέκτασης της φορολογικής βάσης, ώστε να μειωθεί η φορολογική επιβάρυνση των συνεπών φορολογουμένων

   

 5. Θέσπιση οριζόντιων επενδυτικών κινήτρων μέσω υπεραποσβέσεων επενδυτικών δαπανών, , ώστε να προκληθεί επενδυτικό ενδιαφέρον, αύξηση της απασχόλησης και των εισοδημάτων.

   

 6. Λήψη μέτρων για την ανάκαμψη της αγοράς ακινήτων και της κατασκευαστικής δραστηριότητας

 

 25 προτάσεις αναπτυξιακής επανεκκίνησης

 Ενθάρρυνση παραγωγικών επενδύσεων

 

 1. Στοχευμένη μείωση φορολογικών συντελεστών σε παραγωγικές δραστηριότητες.

   

 2. οριζόντια ενθάρρυνση των οικονομικά αποδοτικών επενδύσεων,

   

 3. Άρση των αντικινήτρων και μείωση της γραφειοκρατίας.

 

 1. Δημιουργία οικονομιών κλίμακας και παραγωγικών δικτύων.

   

 2. Έξορθολογισμός της μεταφοράς ζημιών.

 
Φορολογική δικαιοσύνη

 

 1. Λύσεις ηλεκτρονικών συναλλαγών προϊόντων είναι άμεσα υλοποιήσιμες και με άμεσα αποτελέσματα όπως για παράδειγμα τα 1,5 δις ευρώ  πρόσθετων φορολογικών εσόδων, ο περιορισμός έκδοσης πλαστών και εικονικών φορολογικών στοιχείων κατά 80% και η αύξηση των δημοσίων εσόδων κατά 200 εκατ. ευρώ, από τη μείωση του λαθρεμπορίου.

   

Επιχειρηματικό περιβάλλον και λειτουργία αγοράς

 

 1. Φορολογική και επενδυτική σταθερότητα και τήρηση των υποχρεώσεων της δημόσιας διοίκησης.

 2. Εποπτεία αγοράς και κανόνες στον ανταγωνισμό.

   

 3. Λειτουργικός χωροταξικός σχεδιασμός, με άμεση δημιουργία οργανωμένων χώρων υποδοχής επιχειρήσεων.

 

 1. Σύγχρονο σύστημα αδειοδότησης. Πρώτη προτεραιότητα πρέπει να συνιστά η δήλωση συμμόρφωσης κάθε αδειοδοτούμενου σε συγκεκριμένες προδιαγραφές και δεσμεύσεις και ο εκ των υστέρων έλεγχος από την Πολιτεία, με τη συνδρομή διαπιστευμένων ελεγκτικών φορέων.

   

 2. Ποιοτική και ταχεία απονομή δικαιοσύνης.

   

 3. Εφαρμογή εθνικού σχεδίου υποδομών με ιδιωτική συμμετοχή στο σχεδιασμό, την υλοποίηση, τη λειτουργία και τη χρηματοδότηση.

 

Στήριξη Επιχειρηματικότητας

 

 1. Βελτίωση του θεσμικού πλαισίου για την αναδιάρθρωση επιχειρήσεων, ειδικά σε θέματα «δεύτερης ευκαιρίας» και απλοποίησης των διαδικασιών εξαγορών και  συγχωνεύσεων.

   

 2. Εφαρμογή νέου πλαισίου διευθέτησης οφειλών και αντιμετώπισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

   

   

 3. Πραγματική, απρόσκοπτη ταχεία εξόφληση των υποχρεώσεων του κράτους προς την παραγωγική οικονομία (πχ επιστροφές ΦΠΑ, εξόφληση ενισχύσεων, εκταμίευση ΕΣΠΑ, κ.λπ.).

 

Κινητοποίηση επενδύσεων σε Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη, Καινοτομία

 

 1. Δημόσιο σύστημα έρευνας και η σύνδεση του με τις επιχειρήσεις,

   

 2. Κινητοποίηση των επιχειρήσεων για τη δημιουργία νέων ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων μέσω έρευνας και καινοτομίας,

 

 1. Ρυθμιστικό πλαίσιο και τα κίνητρα. Για παράδειγμα, σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες το φορολογικό όφελος επενδύσεων στην καινοτομία προσεγγίζει το 35%. Στην Ελλάδα είναι μόλις 8,7%.

 

Επιχειρηματική εξωστρέφεια

 

 1. Εφαρμογή προγράμματος ταχείας αποκατάστασης (crash program) της διεθνούς ανταγωνιστικότητας των ελληνικών προϊόντων.

   

 2. Αποκατάσταση της εξαγωγικής ρευστότητας

   

 3. Ενίσχυση των δυναμικών κλάδων και ανταγωνιστικών προϊόντων

   

 4. Άρση εμποδίων στο διασυνοριακό εμπόριο.

   

Περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας

 

 1. Καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας και της παραοικονομίας

   

 2. Πολιτικές ανθρώπινου δυναμικού

   

 3. Ενίσχυση της απασχόλησης

ΣΕΒ: Έτσι θα «πάρει» μπρος η ελληνική Οικονομία

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here