Η Εθνική μείωσε τα κόκκινα δάνεια κατά 1,9 δις ευρώ μέσα στο 2016!

0
115

Τα αποτελέσματα του 3ου τριμήνου ανακοίνωσε ο όμιλος της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, όπου ξεχωρίζουν τα κέρδη μετά φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες στα 23 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών ύψους 23 εκατ. ευρώ το 2ο  τρίμηνο. Επίσης σημαντική μεταβολή, είναι η μείωση των «κόκκινων» ανοιγμάτων κατά 1,9 δις ευρώ, το πρώτο εννεάμηνο του έτους.

 Στην ανακοίνωση του ομίλου, αναφέρεται ότι αντανακλώντας τις επιτυχημένες αναδιαρθρώσεις και διαγραφές πλήρως καλυμμένων από προβλέψεις δανείων, τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα (NPEs) μειώθηκαν σημαντικά για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο (-€1 δισ. σε τριμηνιαία βάση). Από την αρχή του έτους, η συνολική μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων ανέρχεται σε €1,9 δισ.

 Ο δείκτης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων στην Ελλάδα υποχώρησε κατά 150 μ.β. σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και διαμορφώθηκε σε 46,4% (44,2% σε επίπεδο Ομίλου). Το ποσοστό κάλυψης από σωρευμένες προβλέψεις ανήλθε σε 56,8% στην Ελλάδα (+180 μ.β. σε τριμηνιαία βάση) και σε 56,3% σε επίπεδο Ομίλου (+200 μ.β. σε τριμηνιαία βάση), το υψηλότερο του εγχώριου τραπεζικού κλάδου1

 Ο δείκτης δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών ανήλθε σε 35,4% στην Ελλάδα (34,1% σε επίπεδο Ομίλου). Ο δείκτης κάλυψης δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών από σωρευμένες προβλέψεις ενισχύθηκε περαιτέρω, ανερχόμενος σε 74,5% στην Ελλάδα (72,9% σε επίπεδο Ομίλου), στα υψηλότερα επίπεδα του κλάδου.

 Στην Ελλάδα, το κόστος πιστωτικού κινδύνου (CoR) διαμορφώθηκε σε 201 μ.β. το Γ’ Τρίμηνο του 2016 (198 μ.β. το εννιάμηνο του 2016)  Κέρδη μετά φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες στα €23 εκατ. το Γ΄ τρίμηνο του 2016 σε επίπεδο Ομίλου έναντι ζημιών ύψους €23 εκατ. το Β’ τρίμηνο του 2016

 Τα καθαρά έσοδα από τόκους στην Ελλάδα ανήλθαν σε €403 εκατ. το Γ΄ τρίμηνο του 2016, θετικά επηρεαζόμενα από τη συνεχιζόμενη ανατιμολόγηση του κόστους των προθεσμιακών καταθέσεων (-10μ.β. σε τριμηνιαία βάση) και την περαιτέρω αποκλιμάκωση της χρηματοδότησης από τον μηχανισμό ELA (-€0,9 δισ. σε τριμηνιαία βάση)

 Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο βελτιώθηκε κατά 10 μ.β. σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, ανερχόμενο σε 284 μ.β. στην Ελλάδα (293 μ.β. σε επίπεδο Ομίλου, +8 μ.β. σε τριμηνιαία βάση)

 Στην Ελλάδα, τα καθαρά έσοδα από προμήθειες αυξήθηκαν κατά 17% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και διαμορφώθηκαν σε €44 εκατ. το Γ΄ τρίμηνο του 2016, αντικατοπτρίζοντας τη μείωση του κόστους από χρήση των ομολόγων του Πυλώνα ΙΙ

 Οι εγχώριες λειτουργικές δαπάνες παρέμειναν αμετάβλητες σε τριμηνιαία βάση, ενώ μειώθηκαν κατά 3% σε ετήσια βάση το εννιάμηνο του 2016. Το επικείμενο Πρόγραμμα Εθελουσίας Εξόδου Προσωπικού αναμένεται να μειώσει τις δαπάνες σημαντικά μέσα στο 2017

 Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων παρέμειναν σταθερά σε τριμηνιαία βάση σε €205 εκατ. το Γ΄ τρίμηνο του 2016, καθώς η μείωση του κόστους άντλησης ρευστότητας αντισταθμίστηκε από τα χαμηλά έσοδα από ασφαλιστικές δραστηριότητες, λόγω της επίπτωσης των χαμηλότερων επιτοκίων στα αποθεματικά

 Σε επίπεδο Ομίλου, τα κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε €23 εκατ. το Γ’ τρίμηνο του 2016 έναντι ζημιών ύψους €23 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο, αντανακλώντας τις θετικές τάσεις στην Ελλάδα και τη ΝΑ Ευρώπη (κέρδη μετά από φόρους ύψους €28 εκατ. το Γ’ εξάμηνο του 2016, ενισχυμένα κατά 7% σε τριμηνιαία βάση)

Η Εθνική μείωσε τα κόκκινα δάνεια κατά 1,9 δις ευρώ μέσα στο 2016!

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here