Αυτές τις πέντε μεταρρυθμίσεις χρειάζεται η Ελλάδα σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ

0
107

Μία σειρά από μεταρρυθμίσεις σε τομείς, όπως δημόσια διοίκηση, φοροεισπρακτικό μηχανισμό, παιδεία και επιχειρηματικότητα ζητά ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), στην έκθεσή του «Going for Growth» 2017.

Ειδικότερα, ο διεθνής οργανισμός υπογραμμίζει στο εισαγωγικό του σημείωμα για την Ελλάδα ότι το κατά κεφαλήν ΑΕΠ στη χώρα βρίσκεται στο 50% των χωρών του ΟΟΣΑ με την καλύτερη πορεία ανάπτυξης και εστιάζει σε πέντε βασικούς τομείς στους οποίους θα πρέπει να γίνουν περαιτέρω προσπάθειες, ώστε η οικονομία να καταστεί ανταγωνιστική αλλά και να καλυφθούν οι συνεχιζόμενες ανισότητες.

Ανισότητες και δίχτυ κοινωνικής προστασίας: Ο οργανισμός υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να εφαρμοσθούν πολιτικές που θα έχουν στόχο τη μείωση της φτώχειας και των ανισοτήτων.

Θεωρεί ότι θα πρέπει να υπάρξει καθολική εφαρμογή του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, αλλά και να εφαρμοστούν προγράμματα όπως σχολικά γεύματα αλλά και σχέδια στέγασης για τα φτωχότερα στρώματα του πληθυσμού. Εκτιμά ότι θα πρέπει να υπάρξει επέκταση της «εξέτασης» των προϋπολογισμών των υπουργείων, ώστε να εξευρεθούν οι απαραίτητοι πόροι οι οποίοι θα διατεθούν για την εφαρμογή πολιτικών ενίσχυσης της απασχόλησης και επιμόρφωσης των εργαζομένων.

Αυτές τις πέντε μεταρρυθμίσεις χρειάζεται η Ελλάδα σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ