Προθεσμία 30 ημερών για αλλαγή στοιχείων στο taxis!

0
23

Τριάντα ημέρες προθεσμία θα έχουν όλοι οι φορολογούμενοι, για να διορθώσουν τα στοιχεία τους στο Taxisnet και να ενημερώσουν τη Φορολογική Διοίκηση για τις οποιεσδήποτε μεταβολές.

 Σύμφωνα με την εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, η ενημέρωση της Διοίκησης εμπίπτει στην διάταξη που ψηφίστηκε στα τέλη Ιουλίου και η οποία ορίζει ότι είναι απαραίτητη η έγγραφη ενημέρωση εντός τριάντα ημερών για μεταβολές στην επωνυμία, το διακριτικό τίτλο, τη διεύθυνση κατοικίας ή τη διεύθυνση των επαγγελματικών εγκαταστάσεων, την έδρα, το αντικείμενο της δραστηριότητας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες που παρασχέθηκαν κατά το χρόνο της εγγραφής.

 Συγκεκριμένα, στην εγκύκλιο που υπογράφει ο Αναπληρωτής  Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης Ευθύμιος Σαϊτης «Ο φορολογούμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, υποχρεούται να ενημερώνει εγγράφως τη Φορολογική Διοίκηση εντός τριάντα ημερών για μεταβολές στην επωνυμία, το διακριτικό τίτλο, τη διεύθυνση κατοικίας ή τη διεύθυνση των επαγγελματικών εγκαταστάσεων, την έδρα, το αντικείμενο της δραστηριότητας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες που παρασχέθηκαν κατά το χρόνο της εγγραφής».

 Ο ακριβής τρόπος θα προσδιοριστεί με απόφαση της ΓΓΔΕ καθώς ο φορολογούμενος δεν μπορεί να επικαλείται τις μεταβολές στοιχείων μέχρι το χρόνο ενημέρωσης του Μητρώου.

 Σύμφωνα με την εγκύκλιο, οι διατάξεις θα έχουν αναδρομική ισχύ από 3 Αυγούστου, οπότε και δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και καταλαμβάνουν και περιπτώσεις, για τις οποίες, η προθεσμία των δέκα ημερών για την υποβολή της σχετικής δήλωσης μεταβολής, δεν είχε λήξει μέχρι τότε.

Από την άλλη πλευρά, τονίζεται ότι δεν έχουν προθεσμία, οι μεταβολές στα ατομικά στοιχεία φορολογούμενου (φυσικό πρόσωπο), που δεν αφορούν την του επιχειρηματική δραστηριότητά, Συγκεκριμένα, αναφέρεται πως «η υποχρέωση ενημέρωσης για μεταβολές στα ατομικά στοιχεία φορολογούμενου φυσικού προσώπου, που δεν αφορούν την επιχειρηματική δραστηριότητά του δεν υπόκεινται σε προθεσμία. Ο φορολογούμενος δεν μπορεί να επικαλείται έναντι της Φορολογικής Διοίκησης τις μεταβολές των προηγουμένων εδαφίων μέχρι το χρόνο ενημέρωσής της. Με απόφαση του Γενικού γραμματέα καθορίζονται ο τρόπος ενημέρωσης και οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παρούσας παραγράφου».

Προθεσμία 30 ημερών για αλλαγή στοιχείων στο taxis!

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here