Δημιουργία Παρτεριού Περμακουλτούρας

0
268

Η περμακουλτούρα είναι μια επιστήμη σχεδιασμού οικοσυστημάτων η οποία μας δείχνει πώς μπορούμε να είμαστε αυτάρκεις και αυτόνομοι, μιμούμενοι τη φύση, χρησιμοποιώντας αρχαίες
τεχνικές μαζί με καινούργια τεχνογνωσία, σεβόμενοι τον άνθρωπο και το περιβάλλον.
Στα πολύ ενδιαφέροντα βίντεο παρακάτω από την Οικογιορτή Λάρισας η Τίνα Λυμπέρη μίλησε για εδαφοκάλυψη και δημιουργία κήπου που δεν θα χρειάζεται σκάψιμο.

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=W6NIDOqb6mA?list=PLbISRSKCWMTi58eFZXufDL3HK0A5UherH]
[youtube https://www.youtube.com/watch?v=gFSJ1VYYtn8?list=PLbISRSKCWMTi58eFZXufDL3HK0A5UherH] [youtube https://www.youtube.com/watch?v=vV-RAr5WYDo?list=PLbISRSKCWMTi58eFZXufDL3HK0A5UherH]

Απέναντι Όχθη

Δημιουργία Παρτεριού Περμακουλτούρας