Ανάκληση Mercedes-Benz C-Class 205 – Κίνδυνος διαρροής καυσίμων

0
96

Οι ιδιοκτήτες των εν λόγω αυτοκινήτων ήδη ενημερώνονται μέσω επιστολών. Όσοι κατέχουν αυτού του τύπου τα οχήματα να επικοινωνήσουν με τα κατά τόπου σέρβις της εταιρείες για να προγραμματίσουν την αντικατάσταση του προβληματικού μέρους.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση η  ανάκληση περιλαμβάνει 261 οχήματα, ημερομηνίας παραγωγής από 18/08/2014 έως 13/05/2016, στα οποία θα μπορούσε να λυθεί ο βιδωτός σύνδεσμος μεταξύ του σωλήνα υψηλής πίεσης και της αντλίας υψηλής πίεσης.


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει µια διαρροή καυσίμου. Σε περίπτωση που το καύσιμο διαρρεύσει στο δρόμο, αυτό θα μπορούσε να αυξήσει τον κίνδυνο ατυχήματος για τα οχήματα που ακολουθούν.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί καμία περίπτωση ατυχήματος, που να σχετίζεται µε το ανωτέρω θέμα. Οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω οχημάτων, θα ενημερωθούν εγγράφως µέσω συστημένης επιστολής, ώστε να επισκεφθούν τον πλησιέστερο Εξουσιοδοτημένο Επισκευαστή Mercedes-Benz, προκειμένου να γίνει αντικατάσταση γραμμής καυσίμου υψηλής πίεσης, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Ανάκληση Mercedes-Benz C-Class 205 – Κίνδυνος διαρροής καυσίμων

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here